Rana Pratap kannada Movie


Movie Name: Rana Pratap
Director:   G K Mudduraj
Produced: Raghunath Parthasarathy.
Music: Dharma
Camera: Dhanush
Star Cast : Thriller Manju,
Priyadarshini Bopaiah,
Ramakrishna,
Spoorthi Bhat,
Sankar Aswatdh,
Vikram Udayakumar,
Satyajith.

0 comments:

Post a Comment